Longklachten / COPD

Longklachten / COPD

Bij longaandoeningen functioneren de longen niet optimaal. Het ademen gaat moeilijker, waardoor iemand met een longaandoening vaak minder energie heeft, kortademig is en steeds meer beperkingen ondervindt in het dagelijks leven.

Dit wil niet zeggen dat u zich hierbij neer hoeft te leggen! Bij ons in de praktijk bieden we u fysiotherapie aan specifiek gericht op deze longaandoeningen. We bekijken samen met u, door middel van een intakegesprek, hoe het is gesteld met uw ademhaling, spierkracht en conditie. Aan de hand hiervan wordt er een persoonlijk trainingsprogramma voor u opgesteld. De training zal plaats vinden onder begeleiding van een fysiotherapeut, er zal individueel of in groepsverband getraind worden.

Wij zijn als praktijk aangesloten bij het Longnetwerk Emmen en Omstreken. Dit netwerk is een samenwerking tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio.

Belt u gerust voor meer info of een afspraak op 0591-212191

logo