Covid-19 Revalidatie

Covid-19 Revalidatie

Een deel van de mensen die corona hebben gehad ervaren langdurig klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie. Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons in om een eerstelijns revalidatiespecialist te zijn voor deze groep mensen. Daarom zijn wij vanuit Chronisch ZorgNet opgeleid tot ‘Covid-therapeuten’ om deze patiënten te kunnen behandelen. Erwin en Frank hebben uitgebreide scholing in longaandoeningen gehad en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Onze coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in uw woonomgeving.

 

Hier kan de Covid-19 revalidatie een belangrijke rol in spelen!

Wat kunt u verwachten van de Covid-19 revalidatie:

  • Begeleiding in het leren omgaan met de klachten
  • Verbeteren van algehele conditie en functioneren
  • Verbeteren gezonde leefstijl en kwaliteit van leven
  • Inzicht vergroten in wat wel en wat niet werkt bij herstel van Covid-19