Acceptance Commitment Therapy

Voor wie is Acceptance and Commitment therapie?

 

Veel mensen hebben last van jarenlange pijnklachten of fysieke problemen die hun leven behoorlijk beïnvloedt. Soms is het zelfs zo moeilijk de omgang te vinden met pijn dat het uw leven kan gaan beheersen. U komt dan in aanraking met een probleem wat chronische pijn heet en invloed heeft op uw lichaam en geest en daarmee uw dagelijks leven veranderd. Acceptance and Commitment Therapie bij chronische pijnklachten kan u helpen om weer grip op uw klachten te krijgen in plaats van dat uw klacht grip heeft op u.

 

Wat is Acceptance and Commitment therapie?

 

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) behoort tot de derde generatie gedragstherapie, waarin recente inzichten uit de westerse psychologie gecombineerd worden met inzichten uit het oude oosten.

 

Er is in toenemende mate bewijs dat ACT het emotionele, fysieke en sociale functioneren van patiënten met chronische pijn kan verbeteren. ACT richt zich nadrukkelijk niet op het verminderen van de pijn of de stress, of op het veranderen van de frequentie en/of inhoud van de niet-helpende gedachten. ACT probeert daarentegen het functioneren van de patiënt te verbeteren door het veranderen van de impact van chronische pijn en andere symptomen door acceptatie en mindfulness methoden. Dit wordt bereikt door het vergroten van de psychologische flexibiliteit van de patiënt.

 

Onder psychologische flexibiliteit verstaat ACT: “Het vermogen om effectief te handelen in overeenstemming met persoonlijke waarden en doelen, ook al zijn er potentieel verstorende gedachten of gevoelens aanwezig.” Psychologische flexibiliteit is binnen ACT een functie van zes onderling samenhangende therapeutische processen: acceptatie, cognitieve defusie, aanwezig zijn, zelf als context, beschrijven waarden kompas, en committed handelen.

 

ACT leert u dingen los te laten die u niet kunt beïnvloeden (zoals gedachten en emoties) en uw aandacht te richten op de dingen die u wel direct kunt beïnvloeden zoals uw eigen gedrag. Het leert u om de aandacht te richten op het veranderen van uw relatie met uw gedachten en emoties. Hierdoor ontstaat er meer balans tussen uw hoofd en uw lichaam. Er ontstaat zo ruimte om op zoek te gaan naar dat wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Zo leert u om meer bij het huidige moment te leven, op een nieuwe manier naar uw gedachten te kijken, uw waarden te onderzoeken en te oefenen met mindfulness (aandachtstraining).

 

Onderzoek heeft ondertussen het nut van ACT bij chronische pijn aangetoond. Acceptatie helpt om een meer waardevol leven te leiden.

 

ACT bij Cure Fysiotherapie

 

Therapeuten Henk Geerts en Frank Reichenfeld zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen volgens de ACT methode. Denkt u dat u gebaat bent bij ACT? Vraag dan naar meer informatie of plan een intake gesprek bij Henk of Frank.