Podologie Van Maanen

Podologie Van Maanen

Podologie Van Maanen onderscheidt zich door het inzicht in bewegen van de Fysiotherapeut te combineren met de voetkennis van de Registerpodoloog.

De stand van de voet kan klachten verderop in het lichaam veroorzaken, net zoals dat bewegingsbeperkingen in het lichaam voetproblemen kunnen veroorzaken.

We geloven dus in de kracht van (multidisciplinaire) samenwerking. Dat wil zeggen dat de registerpodoloog het aanmeten van sport- of steunzolen of geven van oefeningen en advies afstemt met overige behandelaars, zoals de huisarts, fysiotherapeut of de manueel therapeut. Uiteraard wordt de behandeling ook zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en kan soms rekening worden gehouden met uw schoenvoorkeur.